Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Braarudveien 93-107

Ørje / Sølvveien - 4 av 8 solgt ! Moderne og innbydende 2- mannsboliger med 3 soverom | Arealeffektiv planløsning | Barnevennlig |
Pris

kr 2 963 842 - 3 213 842

Størrelse
77 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/8

Boligtype

Tomannsboliger

Soverom

3

Beliggenhet

Eiendommen har en meget attraktiv og sentral beliggenhet, i et veletablert boligområde på Ørje. Eiendommen er orientert mot syd og det er kort vei ned til Helgetjern, som er en liten innsjø. Her kan man fiske både abbor og gjedde, og det finnes flotte turområder og badeplasser i nærheten. Barneskole, ungdomsskole og idrettsanlegg ligger like i nærheten, med få minutters gange.

Ørje et tettsted i Marker kommune, og herfra er det ca. 90 km til Oslo og ca. 6 km til riksgrensen mot Sverige. E18 med forbindelse til Oslo og Stockholm går forbi. Det tar ca. 1 time og 10 min med bil til Oslo S.

Ørje er kjent for sitt kanalmuseum og dampbåtklubb. Engebret Soot lagde i 1849 Norges første sluseanlegg på Ørje, med en total høydeforskjell på 10 meter. Slusene er plassert mellom Rødenessjøen og Øymarksjøen, som er en del av Haldensvassdraget.

I sentrum finner man forretninger og servicetilbud, samt flere nisjebutikker og kulturliv. Ved svenskegrensen finner man skianlegg, og det er kort vei til kjøpesentre i Töcksfors.

Adkomst:

Se vedlagt kartskisse for nærmere veibeskrivelse.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 91, bnr 221 i Marker kommune.

Eiendommen kan grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke nødvendigvis endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 3 098 m².

Prosjektet er planlagt med totalt 4 tomannsboliger og bygges i ett byggetrinn.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen pr. 2022, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av Kommunedelplan for Ørje og området er regulert til industriformål. Det er gitt dispensasjon for boligformål.

Det foreligger fornyet dispensasjon for å bebygge uregulert industritomt med boligbebyggelse. Kommunen har gitt dispensasjon fra Kommunedelplan for Ørje 2007 for å oppføre boligbebyggelse i et område til industriformål, sak nr 21/679. Søknad om dispensasjon omfatter å benytte eiendommen til bolig i stedet for industri. Det gis dispensasjon for plassering av boligbygning A nærmere kommunal vei enn 15 meter, dette for plassering iht. situasjonskartet minst 10 meter fra veimidt. Bodtilbygget kan plasseres nærmere. Dispensasjonsvedtaket krever en avklaring om tilstrekkelig kapasitet for renseanlegget.
Kjøper gjøres oppmerksom på at industritomter grenser inntil i syd og vest.

Pr. lansering foreligger byggetillatelse for den første tomannsboligen, Braarudveien 105 og 107. Det vil søkes byggetillatelse pr. bygg så snart det foreligger kjøpere. Kopi av byggetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Utvendig platting/trapp som kan være inntegnet inngår ikke i leveransen. Eventuell egnet trapp/platting til inngangsparti etableres og bekostes av kjøper før innflytting.

Det leveres ikke garderobeskap.

Sort stålpipe monteres til underkant himling i stue i 1. etasje, men ildsted leveres ikke.

Innkjøring og parkeringsplass planeres med subbus. Tiltenkte plenarealer er markert med grønt på situasjonsplan, men plen etableres ikke. Tomta ellers grovplaneres med stedlige masser.

Selger gjør også oppmerksom på at skjøter på innvendige veggplater og himlingsplater vil synes.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Braarudveien 93-107, 1870, ØRJE
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Tosif Shahzada Razzak
Tosif Shahzada Razzak
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Tine Dokken
Tine Dokken
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!