Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Bendixens vei 19

I Bendixens vei bygger vi 8 boliger over to plan. Her bor du med god plass tett på det yrende livet i Bergen sentrum.
Pris

kr 8 231 334 - 8 331 334

Størrelse
115 - 125 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

7/8

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3 - 4

Om prosjektet

Det er enkelt å finne en bolig i byen med nærhet til jobb og gangavstand til skole, barnehage og butikker. Å finne et hjem midt i byen, derimot, er ikke bare-bare. I tillegg til praktisk nærhet krever et hjem gjennomtenkte løsninger, et område hvor man kan puste ut etter en lang dag, rolige gater og en hage hvor man kan la barna leke trygt.

Boligene i Hagehuset i Bendixens vei går over to plan og får 3-4 soverom, bad/wc og noen av boligene får egne vaskerom. Her kan du senke skuldrene, sende barna alene på butikken og kjøpe sesongkort på Brann stadion. Det ligger bare en rusletur unna Bybanen, som tar deg inn til sentrum på noen minutter.

Hagehuset får fire toppboliger og fire boliger på bakkeplan – alle går over to etasjer. Boligene på bakkeplan får en nedsenket, privat uteplass som fungerer som en naturlig forlengelse av stuen store deler av året. 3 av toppboligene har privat balkong og alle en lys og luftig loftstue. Alle boligene får åpne og sosiale stue-/kjøkkenløsninger.

Alle oppholdsrom har store vinduer som gir masse naturlig lys og tett kontakt med uteareal. Når været tillater det vil hagen fungere som et samlende oppholdsrom. Også i vinterhalvåret kan man følge vær, dyreliv og barnelek gjennom de store vindusflatene.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger har besluttet byggestart. Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. kvartal år 2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.?

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Hagehuset ligger i et sentrumsnært område med gode sykkel- og kollektivforbindelser. Fra Bybanestoppet på Wergeland er det kun en liten rusletur hjem. På veien kan du stikke innom butikken å handle middag, før du henter barna i barnehagen like ved. Veien er ikke lenger enn at også korte bein kan gå selv, og om man ikke stopper for å leke på lekeplassen eller fotballbanen er man raskt hjemme.

Adkomst:
Fra Wergeland ved Rema 1000 er det kort spasertur til Bendixens vei 19 som ligger på andre siden av fotballbanen.
Se kart for nærmere beskrivelse.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, boder i underetasjen og fasader ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Utomhusarealene opparbeides i henhold til leveransebeskrivelse.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkeringsplass er ikke inkludert. Det er totalt 3 utvendige parkeringsplasser som kan kjøpes mot et tillegg i pris. Parkeringsplassene selges etter «første mann til mølla»-prinsippet, men maks 1 per bolig. For nærmere informasjon, se prislisten. Det etableres sykkelparkeringsplasser på eiendommen.

Boder

Alle boligene får en bod i underetasjen. Eventuelle innvendige boder er vist på plantegning.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Den enkelte bolig har ingen egen utleieenhet.

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og evt. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Garasje
Hage
Sentralt
Turterreng
Balkong

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bendixens vei 19, 5063, BERGEN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bodil K. Innset
Bodil K. Innset
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!