Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Åsane 4

ÅSANETUNET: Kun 3 leiligheter igjen - Klare for innflytting!
Pris

kr 3 862 871 - 5 390 002

Størrelse
82 - 104 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

3/18

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Om prosjektet

Vi er stolte av presentere Åsanetunet, trinn 2. Vi har igjen 7 leiligheter som nå selges med oppgradert standard:
Her får du nøkkelferdige moderne leiligheter – et lettstelt alternativ for deg som er lei av hagearbeid og vedlikehold. Alle leilighetene har garasjeplass i underjordisk garasjeanlegg, og lagringsbod inkludert i prisen. Ta heisen tørrskodd opp til leiligheten som sannsynligvis også har det ekstra soverommet du ønsker deg. Gjennomtenkte planløsninger med bl.a separat vaskerom og mulighet for ekstra toalett. Gjennomførte innredninger i en meget delikat og tidløs stil – her får du gjennomgående kvalitet i alle ledd.

Åsanetunet trinn 2 etableres som borettslagsmodell. 50% av leilighetens kjøpesum vil bestå av innskudd, mens 50% vil være andel av fellesgjeld med 10 års avdragsfrihet. IN-Ordning (individuell nedbetalingsordning) vil gi deg som kjøper en meget fleksibel finansieringsmulighet ved kjøp av ny bolig; Du har anledning til å nedbetale deler- eller hele andel fellesgjeld for å redusere månedlige fellesutgifter i form av rentekostnader på denne. Andel fellesgjeld har 10 års avdragsfrihet. Kontakt megler ved evt. spørsmål.

Oppvarming og varmtvann via jordvarme gir lavere strømkostnader:
Leilighetene i Åsanetunet Trinn 2 har oppvarming og varmtvann via jordvarme, som begrenser mye av hjemmets energibruk. Jordvarme har i tillegg lave drifts- og vedlikeholdskostnader, lang levetid, er miljøvennlig, og dekker varmebehovet i en bolig. Det antas at med jordvarme sparer du opptil 65% av energibruket som brukes til oppvarming. Leilighetene får energiklasse A.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges senest 11.november 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende ca 5 km fra Sandefjord sentrum, med gang- og sykkelsti hele veien. Med tusleavstand fra leilighetene har man Meny dagligvare med post- i butikk like over gaten. Her er det kort vei både til skoler og barnehager. Det er gangavstand til Granholmen, en populær badestrand med båtplasser, camping og cafè. I området har man også vakre Marum med lysløype. Marum er et flott turområde som kan nytes sommer som vinter. Torøya båthavn ligger ikke langt fra eiendommen. Fra Sandefjord sentrum kjører man RV303 mot Granholmen/Larvik. Like etter Meny Dagligvare, ligger tomten på din høyre hånd.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Fellesarealene, herunder bl.a. felles trappeganger, svalganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Det er begrenset utomhusarealer på borettslaget eiendom. Øvrige utomhusarealer på området ferdigstilles når alle bygg er oppført, og så snart årstiden tillater det.

Øvrige utomhusarealer på utbyggingseiendommen, herunder felles adkomstveier, lekeplasser, veier, VA-grøfter og annet uteområde er planlagt å inngå i et Fellessameie som etableres som et tingsrettslig sameie (realsameie) på området.

For byggetrinn 2 og 3 vil fellessameiet bli realkoblet til borettslagets eiendom.

Fellessameiet (realsameiet) vil få eget styre, budsjett og vedtekter. Kostnader til drift, vedlikehold m.m. av eiendommen vil bli belastet den enkelte andelseier gjennom felleskostnader i det enkelte selskap. Kostnadene fordeles i forhold til antall boliger i det enkelte selskap.

Utbygger forbeholder seg retten til å avvente overskjøting av realsameiet inntil prosjektet i sin helhet er ferdigstilt og alle boligselskap og borettslag er stiftet, ferdigstilt og overlevert. Selger har rett til å viderefakturere ev. andel av påløpte driftskostnader som de har forskuttert frem til borettslaget har fått hjemmel. En naturlig tilhørende del av eiendommen tilhørende Fellessameiet som grenser til det enkelte borettslag vil bli ferdigstilt samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Det samme vil gjelde nødvendig gang- og kjøreveier med tilhørende infrastruktur. Selger forbeholder seg retten til å beslutte hva som ansees som naturlig tilhørende del som skal ferdigstilles.

På utbyggingseiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse felles ledningene vil kunne gå over eiendommen i dette byggetrinnet og andre eiendommer i senere byggetrinn, herunder Fellessameiet. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at den enkelte eiendom vil få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter for sameiet/borettslaget dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Til hver leilighet medfølger èn sportsbod. Bodene ligger i garasjekjeller. Det vil være adkomst fra trappehus og heis. Èn garasjeplass i garasjekjeller medfølger hver leilighet. Det vil være 18 p-plasser, hvorav en HC-plass i garasjekjelleren. Det vil være mulig å etablere egen hurtiglader til EL-bil på egen garasjeplass. Dimensjonering for EL og montering bekostes av kjøper etter avtale med nettleverandør og elektriker.

Parkeringskjeller og uteareal utenfor boliger i 1. etasje er planlagt organisert som fellesareal i borettslaget. Selger forbeholder seg retten til annen organisering, dersom dette er hensiktsmessig.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Garasje
Bredbånd
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Åsane 4, 3231, SANDEFJORD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Lill-Iren Barth
Lill-Iren Barth
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!