EIENDOM.no

 

 

Norges neste Edvard Munch ?

Henrik Kleppe Worm-Müller regnes av mange som den norske unge kunstneren med størst potensiale.  Han kombinerer den fotorealistisk stil perfeksjonert av Gerhard Richter, med den underbevisste uro som Edvard Munch også formidlet på sitt ypperste.  Under Henriks kunst ligger tyngden til William Turner og de norske romantikerne som Peder Balke, J.C. Dahl, Thomas Fearnley, Adolph Tidemand og Hans Gude. Henrik har hatt utstillinger i bl.a. Tyskland, Danmark og England.  Nå har Galleri Haaken sikret seg denne uvanlig dyktige maler, før utlandet sannsynligvis tar over kunsten hans for godt når han får sitt internasjonale gjennombrudd.  Vi blir ikke overrasket om kunsten hans selges på Sotheby's og Christie's for millionbeløp om noen år. Mer informasjon på Galleri Haaken og i Klassekampen

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal gjøre livet ditt lettere !

 

Selv juristene som jobber i lovavdelingen i Kommunaldepartementet sier "off the record" at plan og bygningsloven bør praktiseres med stor fleksibilitet slik byggesaksbehandlingen historisk har lagt opp.  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Asker ga derfor Norges befolkning en mer tidsmessig plan- og bygningslov med mindre krav til byggemelding og mer normale regler for befolkningen i tråd med samfunnets ønsker.  (Foto T. Tandberg /KMD)

 

Virker vannrør med varmekabel bra ?

Svaret er: Ja, hvis du velger et godt system som f.eks. Permaflex plus montert av kompetent rørlegger og elektriker.  Dersom det er fjell eller lignende som gjør at det ikke er mulig å grave ned til frostfri dybde, er rør med varmekabel et godt alternativ.  Rørleggere kaller gjerne slikt rør for Elvestad-rør.  

Vi har tidligere prøvd vannrør med varmekabel i Asker kommune.  Den gang fikk vi jordfeil i varmekabelen, som førte til omfattende oppgraving av vannrøret.  Denne gang har vi prøvd Permaflex plus som har vesentlig høyere kvalitet.  Vannrøret som denne gang ble montert til et hus i Oslo leveres med selvbegrensende varmekabel for anleggslengder fra 1 til 150 meter.  Typiske bruksområder er stikkledninger til hus og hytter og vanntilførsel til brakkerigger.  Dette systemet leveres av Opplandske Rørsystemer AS som har tlf. 61 29 52 40.  De fleste leverandører i Norge tilbyr Permaflex plus.

Ny all time high i boligmarkedet 

OBOS rapporterer at prisene aldri har vært høyere på leiligheter i Oslo.  Det blir spennende å se hvordan utviklingen blir fremover.

Katastrofen Navarsete viser behov for boligminster.

Liv Signe Navarsete gjorde om plan- og bygningsloven til en forbudslov, der svært mye er forbudt for folk flest.  Norges befolkning sparket henne ut døren ved valget i 2013 som resultat.  Også hennes egne velgere var så misfornøyd med hennes jobb at hun måtte forlate lederstillingen i Senterpartiet.  Nå er det på tide at vi får en boligminister, slikEiendomsmeglerforbundets leder og Håkon Haugli i Arbeiderpartiet krever.

 

OBOS ber om hjelp til kollektivløsning Fornebu:

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Konsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS ber politikerne i Oslo og Bærum samarbeide bedre, slik at sårt trengte boliger kan bygges.  Foreløpig står flere tusen boliger på hold, da det etter over 10 år med diskusjoner fremdeles ikke er noen baneløsning til Fornebu. Når skal politikerne ta til fornuften ?

(Foto: Hans F. Asbjørnsen)

 

Vår neste statsminister er ingen typisk arbeider:

AP-lederen har sammen med familien solgt en kontoreiendom i Oslo for 170 millioner kroner. 

 

Vil boligsalgsrapporter gi færre reklamasjoner ?

Takstforbundet og Eiendomsmeglerforbundet er blitt enige om å bruke boligsalgsrapporter for å redusere konfliktnivået mellom selger og kjøper.  Men også disse er fulle av forbehold, så boligsalgsrapporter må også leses nøye.  Kjøper av eiendom bør bruke hodet i kjøpsprosessen.

 

 

 

Fornuftige Jan Bøhler fra AP krever mer kommunal regulering og fortetting av boligområder.  Da slipper man utslipp fra unødig biltrafikk samtidig som naturen fredes.

 

Den verdenskjente filosofen Jostein Gaarder påpeker at flyreiser er en av CO2-synderne i sterkest vekst.  P.g.a. de høye hytteprisene i Norge,  tvinges nordmenn til å kjøpe fritidsbolig utenlands i land som Spania, Thailand og Bulgaria. Dersom politikerne legger til rette for ny kollektiv utbygging / fortetting i 100-metersbeltet i Norge i stedet,  vil hytte-tilbudet øke og hytte-prisene synke til et nivå vanlige folk har råd til. 

Snart er det over 1 milliard biler i verden.  Klimautslippene griller neste generasjon. Dersom vi ikke snur i tide.  Når skal politikerne bli pragmatiske filosofer ?  

 

Norske politikere blåser i at strandlinje tilsvarende 4 ganger Norges areal forsvant i Arktis nylig.  For å hindre nordmenn i å bruke norsk strandlinje til hyttekos, tvinger de nordmenn opp iforurensende fly til andre lands strandlinje.  Heldigvis begynner miljøbevegelsen å våkne og krever global-etisk fortetting / nye kollektive hyttefelt i 100-metersbeltet fra vannet.  La nordmenn få kose seg i hytta i strandlinjen i Norge og legg 500 % avgift på flyreiser.  Eller lær isbjørnen å gå på vannet...

Nye hyttetomter ved vannet

Danmarks Folketing godkjente nylig fradeling og fortetting av over 5000 nye hyttetomter ved vannet.  Det bidrar til det danske fallet i hyttepriser.  Lavere priser gir vanlige folk råd til hytte ved vannet.  Slik kan hundretusen-tonns CO2-utslipp fra fly unngås, ved at dagens eksploderende charter-turisme til badedestinasjoner reduseres...

 

Med politikernes "bedrevitenhet" i strandsonen, er det åpenbart at strandeiendommer vil bli forbeholdt kun de aller rikeste.  FINN og Norsk Eiendomsmeglerforbund melder omfrisk omsetning på standeiendommer. 

90 millioner fattigere ! Arne Fredlys hus-karusell ble dyr. Han angret på salget av huset på Snarøya til Kjell Inge Røkkes Aker.  Etter noen måneder valgte han å kjøpe huset Munkebakken tilbake for 90 millioner mer enn han solgte det for !

 

Lurer forsikringselskapet deg med prokuratorknep når du får skade ?

Ved en skade er det viktig at man kan stole på god service fra sitt forsikringselskap.  Enkelte forsikringsselskaper spekulerer i å lure seg unna sitt forsikringsansvar med prokuratorknep gjennom takstmenn som er betalt av forsikringselskapet. Det ser ut til at enkelte takstmenn legger seg svært lavt i erstatninger, nettopp for å få flere godt betalte oppdrag av forsikringselskapet.  Dersom du har ros eller ris til ditt forsikringselskap er vi interessert i dine erfaringer og historier. 

 

Gode historier ?  Nabovitser ?  Skrekkeksempler fra stat/kommune-ansattes løgner og/eller lovbrudd ? Send eiendomshistoriene med illustrasjoner eller foto til eiendom@eiendom.no

 

 

 

 

Annonsepriser

Banner-annonse øverst på siden kr 9.900,- for 6 måneder.

Humanitære organisasjoner kan annonsere gratis frem til 31.12.2017.

 

 

 

Kontaktinformasjon:

 

Tlf. 46 29 00 00      -      Eiendom@Eiendom.no