Eiendom.no

Eiendom er en god pensjonsparing.

Eiendom bør diversifiseres

Det er et gammelt ordtak som sier at man ikke skal legge alle eggene i en kurv. Det er fornuftig også når det gjelder eiendom.

Eiendom.no prøver å informere om eiendomsmarkedet.

Sikkerhet

Mens bankinnskudd spises opp av inflasjon og formueskatt, får du beholde mer av din sparing i eiendom.

Beliggenhet

Vi tilbyr kun prosjekter med god beliggenhet.

Avkastning

Våre prosjekter er forsiktig priset for å sikre en god avkastning på lang sikt.

Hva er viktigst ?

Eiendom består av 3 ord:

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet.