Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Tunkvartalet Trinn 3

TUNKVARTALET TRINN 3 Hus C - Ferdigstilte 3-og 4-roms med balkong og garasje - Gunstig finansiering
Pris

kr 2 926 461 - 11 200 632

Størrelse
27 - 109 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

15/94

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Suksessen fortsetter. Overtagelse allerede sommer 2023.
Bo rolig og tilbaketrukket på en av Skårers beste beliggenheter.

Nå trenger du bare betale 5 % i forskudd for å kjøpe bolig på Tunkvartalet!

Link til boligvelger med priser og plantegninger finner du her: https://cdn2.pixerymedia.com/n7/606237974/overview/1286

- Lyse leiligheter, mange gjennomgående
- Alle leilighetene får private uteplasser
- Vannbåren gulvvarme
- Integrerte hvitevarer
- Garasjeplass i oppvarmet privat anlegg inkludert i prisen
- Hyggelig felles solrik takterrasse
- Stort og frodig gårdstun
- Felles Tunhus tilrettelagt for sosialt samvær
- Profesjonelt organisert borettslag
- Gunstig finansiering – 50% innskudd og 50% fellesgjeld. 50 års løpetid med 20 års avdragsfrihet på fellesgjelden.
- IN-ordning
- Fellesutgiftene oppgitt pr. leilighet er inkludert renter

Oppgang A, B og C vil få overtagelse i juni, oppgang D juni og august, og oppgang E i august 2023.

Av smittevernhensyn gjennomføres visninger individuelt. Kontakt megler for avtale om tidspunkt for oppmøte. Det er også mulig å få visning og informasjon på teams/telefon/facetime.

Visningsleiligheten har adkomst fra Bjarne Haugens gate 38.

Finn din bolig på www.tunkvartalet.no

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selgers forbehold om igangsetting er hevet. Overtagelsesperioden vil være fra juni - aug 2023
Overtakelse for oppgang A: juni 2023
Overtakelse for oppgang B: juni 2023
Overtakelse for oppgang C: juni 2023
Overtakelse for oppgang D: juni/august 2023
Overtakelse for oppgang E: august 2023

Beliggenhet

På Tunkvartalet får du alt du trenger i umiddelbar nærhet. Du får gangavstand til Triaden kjøpesenter som har det meste av butikker, kafeer og servicetilbud. Treningssentre, skoler, barnehager ligger rett rundt hjørnet og ikke minst finnes det et flott turterreng. Er du interessert i kultur finnes Lørenskog Hus hvor du har alt fra kino, bibliotek, teater og konserter.

Du kan gå til nesten alt fra Tunkvartalet. Ved Metrosenteret ligger Lørenskog sentrum terminal, som er et knutepunkt for buss med direkteruter mot både Lillestrøm og Oslo hvert 10 min. Med bil kommer du til Lillestrøm på 7 min, Gardermoen på 34 min og til Oslo S på 16 min.

Tunkvartalet ligger i gangavstand fra lysløypa som starter på Vallerud og går inn til Mariholtet. Lørenskog byr ellers på gode naturopplevelser sommer som vinter i Østmarka, hvor Losby Gods er et populært utgangspunkt. På Losby finner du ett av Norges flotteste golfanlegg. Det finnes også flere badevann i nærheten

Adkomst:
Nedkjøring til garasjeetasjen skjer fra Bjarne Haugens gt. eller fra rundkjøringen i enden av Skårersletta. Det vil bli heis fra garasjeplan opp til alle etasjer. Leilighetene får adkomst via heis eller trapp i lukket oppgang.

Adkomst til felles takterrasse er med heis

Tomt

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering i felles garasjeanlegg under eiendommen. Alle gjennværende leiligheter har garasjeplass inkludert i prisen, slik det fremkommer i prislisten. Det vil ellers være mulighet for kjøp av garasjeplass, så lenge det er tilgjengelig. Mange av parkeringsplassene vil bli tilrettelagt for El bil. Kjøper må imidlertid selv gjennom tilvalgsprosessen bestille og bekoste installasjon av ladestasjon og måler.

Boder

Det medfølger en sportsbod til hver leilighet.

Økonomi

Prisinformasjon

KJØPSPROSESSEN
Leilighetene selges til faste priser etter «først til mølla» prinsippet.

Kjøpetilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. Innlevert kjøpetilbud er bindende for kjøper når det har kommet til selgers kunnskap. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud, megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne salgsoppgaven, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Kontraktsmalen innhentes hos megler eller lastes ned fra prosjektets hjemmeside under vedlegg www.tunkvartalet.no. Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Selger står fritt til når som helst og uten forutgående varsel å regulere salgspriser eller betingelser på usolgte boliger.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg:

1) Prisliste datert
2) Leveransebeskrivelse datert
3) Plantegning datert
4) Etasje- og snitttegninger datert
5) Foreløpige vedtekter
6) Selgers prospekt

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

Betalingsbetingelser

5 % av kjøpesummen betales til meglers klientkonto ved kontraktssignering og når Selger har stilttilfredsstillende garantier (§12 garanti). Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller boretten er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen og eventuelt tilvalg samt omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst borett eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Alle kjøpere blir pliktige medlemmer i Tunkvartalet 2 borettslag.

Avbestilling

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jf. buofl. §54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum. Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvarer med buofl. §52 og §53. Det vil si kjøper bærer all risiko ved avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Eiendommen

Vei, vann og avløp

Tomten er regulert til bolig- og næringsformål.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Garasje
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Tunkvartalet Trinn 3, 1475, FINSTADJORDET
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørnar Gullberg Letnes
Prosjektmegler
Kontakt
Bente Stubberud
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!