Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Sagstien - salgstrinn 6

Svelvigen Brygge - 6 nye eneboliger med egen takterrasse på 40/47 kvm - Carport
Pris

kr 6 006 765 - 7 159 046

Størrelse
118 - 136 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

6/6

Boligtype

Eneboliger

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Beliggenhet

Svelvigen Brygge ligger fint til helt ytterst ved bryggekanten på Grunden, Svelvik syd. Solrikt og rolig beliggende i attraktivt og godt etablert boområde. Umiddelbar nærhet til flott rekreasjonsområde på idyllisk Batteriøya og Trulsestranda. Nydelig kyststi med flotte turmuligheter og aktivt båt- og badeliv på sommerstid. I forbindelse med prosjektet vil det bli opparbeidet en liten strand hvor det vil være mulighet for bading og soling.

Kort avstand til barneskole, ungdomsskole, idrettshall, kunstisbane, fotballbane og skatepark - ideelt for en aktiv barnefamilie

Spasertur til koselige Svelvik sentrum hvor en finner de fleste fritidstilbud, herunder dagligvarebutikk, kjøpesenter, vinmonopol og offentlige tjenester. Flotte tur-, ski- og lysløyper i marka!

Ca. 250 meter til nærmeste bussholdeplass med videre forbindelse til Drammen og Sande. Togstasjon i Sande og Drammen. Fergeforbindelse fra Svelvik over til Verket og Hurumlandet. Det er ca. 30 minutters kjøring til Drammen, 40 minutter til Asker og 60 minutter til Oslo.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 317, bnr. 42 i Svelvik kommune.

Eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er ca. 1 485 m².

Byggetrinn 4 er planlagt med totalt 6 frittliggende eneboliger på et eget tun. De seks boligene vil bli etablert som et boligsameie med eget matrikkelnummer og vil bli seksjonert. Arealer som ligger utenfor det enkelte sameiet, er planlagt organisert i et overordnet sameie hvor det enkelte sameiet er medeier. Hver seksjon i eierseksjonssameiet vil bestå av en sameieandel i henhold til seksjoneringssøknaden.

«Skipperhuset» og «Skipperstua» med tilhørende tomteareal er en del av Svelvigen Brygge, men som beholdes av selger. Det samlede tomteareal for hele utbyggingen er oppgitt av kommunen å utgjøre ca. 14 mål. Adresse for boligene foreligger og kommer frem av prislisten. Selger tar forbehold om den endelige organisering av prosjektet og det enkelte byggetrinn.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per 2022, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Strandgaten 25 m.fl., vedtatt 18.12.2018. I tillegg gjelder kommuneplanenes arealdel, vedtatt 07.09.2015, og dets bestemmelser. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til arealformål bolig og kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Garasje
Balkong
Utsikt
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Sagstien - salgstrinn 6, 3060, SVELVIK
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Andreas Johnsrud
Andreas Johnsrud
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!