Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Øvre Grønliveien 2-4-6

Kun 5 ledige leiligheter! | Forventet overtagelse des. '23 | En garasjeplass inkl. i kjøpesummen *) | Ingen forskudds-innbetaling | Dobbeltboligforsikring *) |
Pris

kr 5 772 512 - 15 786 480

Størrelse
74 - 162 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1787/1840

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Byggingen av 55 flotte leiligheter og 6 "Townhouse" sentralt på Fjellhamar nærmer seg ferdigstillelse.

Prosjektet har blitt meget godt mottatt og vi fortsatt noen fine leiligheter ledige.

Varierte 1, 2, 3 og 4 roms enheter fra ca. 30 kvm til 167 kvm, som byr på det lille ekstra og gjør livet litt enklere. Unik beliggenhet med Fjellhamars nye, grønne fripark som nærmeste nabo og kort vei til det aller meste.

Prosjektet og leilighetene får en god tidsmessig standard. Her får du den lune og jevne varmen fra vannbåren gulvvarme. Flotte gulv med 1-stavs parkett. Moderne og solide kjøkken med integrerte hvitevarer og baderom fra kjente kvalitetsleverandører. Arkitekturen er et kapittel i seg selv – unik og estetisk vakker.
Ja, det er så mye fint med Parken Fjellhamar, og vi klarer nesten ikke vente med å sette spaden i jorden.

Det er selvfølgelig heis i bygget og garasjeplasser i kjeller - hvor du også finner vaskeplass for bil og sykkel, samt eget treningsrom.

Se www.parkenfjellhamar.no for Salgsdokumenter, Boligvelger og Prisliste.

Grunnet Corona-situasjonen må visninger bookes direkte med megler.
Vi planlegger 30 min. til disposisjon pr. visning i vårt flotte visningssenter på tomten. Ta kontakt for å avtale tid!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i løpet av 2.- 3. kvartal 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.10.2021. En senere oppstart vil medføre en forskyvning av ferdigstillelse. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved påbegynt råbygg over kjeller (ved mottak av igangsettingstillatelse 2) varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Kjøper vil bli varslet om overtagelsesmåned ca 3 mnd før overtagelsestidspunktet. Selger vil senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtagelsesdato. Ca 14 dager før overtagelse vil selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV-dokumentasjon.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring mv. som følge av dette.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Husene er beliggende med et hyggelig felles uteareal med adkomst både fra vest og øst.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i plan 1 og plan u1 vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledningsnett, som vil gå over eiendommen i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod i garasjeanlegg til hver bolig i tillegg til felles sykkelparkering. Iht. TEK ‘17 skal det leveres min. 2,5 kvm bod til leiligheter opp til 50kvm (BRA) og min. 5 kvm til leiligheter større enn 50kvm (BRA).

Det er 50 parkeringsplasser i garasjekjeller for salg. Selger har derfor allokert en rett til kjøp av garasjeplass(er) til utvalgte leiligheter primært basert på leilighetsstørrelse. Hvilke leiligheter som har allokert rett til kjøp av garasjeplasser fremgår av prislisten. Retten til kjøp av garasjeplass må benyttes/gjelder kun ved kjøp av leiligheten.

Øvrige leiligheter kan, ved ledig kapasitet, også kjøpe p-plass(er)
Pris pr p-plass, se prisliste.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, eller bli egen næringsseksjon(er).

Selger vil beholde eiendomsretten til og fritt kunne disponere over eventuelle usolgte
parkeringsplasser og boder..

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligene har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Øvre Grønliveien 2-4-6, 1472, FJELLHAMAR
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Thomas Eriksen
Prosjektmegler
Kontakt
Jan Græsvik
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!