Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Nye Lilleby - Verkstedgården 2 (VG2)

NYE LILLEBY - Verkstedgården 2 - Kun 1 igjen (toppleilighet), ferdig i oktober, 98 kvm BRA
Pris

kr 9 545 699

Størrelse
98 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/56

Boligtype

Leilighet

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Verkstedgården 2 er det neste byggetrinnet i den nye delen av Lilleby. Her kan du velge mellom 56 flotte leiligheter – fra smarte to-roms på 38 kvm til romslige toppleiligheter på 104 kvm – i et praktbygg i tre tegnet av prisbelønte Lund Hagem Arkitekter.
Verkstedgården 2 får en klang som allerede er etablert. Det er jo ikke vanlig å bygge så store hus i tre. Men på Lilleby er det allerede mange hus i tre, både leilighetsbygg og rekkehus, som gir området en felles kvalitet som binder det sammen, sier Per Suul, partner og sivilarkitekt MNAL hos Lund Hagem Arkitekter. I Verkstedgården 2 har arkitektene lagt vekt på mangfold, dynamikk og liv, med tre som fellesnevner. Vi har prøvd å gi huset et uttrykk som skaper både variasjon og skala. I trepaneleringen finner vi innslag av lekter med varierende avstand. De tilfører tekstur som gir variasjon i lys og skygger, sier Suul.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Planlegges ferdigstilt i November 2022.
Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

På tidspunkt for utarbeidelse av nærværende prospekt er det en noe uoversiktlig situasjon i Norge knyttet til spredning av koronavirus. Det er derfor usikkert om fremdriften kan bli påvirket av dette, f.eks hvis prosjektet tar lengre tid enn planlagt pga sykdom eller karantene hos mange ansatte hos utførende entreprenør, hos selger eller hos andre aktører i prosjektet, leveransesvikt av materialer e.l. Fristene i første avsnitt over er derfor ikke bindende for selger, dersom overskridelsen av fristen skyldes følgene av koronavirus. Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår forhold knyttet til koronavirus som medfører at ovenstående frister forskyves.

Fristene i første avsnitt over er bindende og utløser dagmulkt med mindre overskridelsen skyldes forhold angitt i ovenstående avsnitt eller Selger har krav på fristforlengelse etter buofl. §11.

Beliggenhet

Utbyggingen på Lilleby er en naturlig utvidelse av sentrum. Her bor du sentralt i byen med gangavstand til alt et byliv inneholder – shopping, uteliv, trening, skole, barnehage, turområder og andre viktige fasiliteter. Her bygger vi en ny bydel med rekkehus, leiligheter, restauranter, dagligvare, parker og aktiviteter. Her kan du leve et urbant byliv, og samtidig bo skjermet og tilbaketrukket.

Lilleby er å møte venner på Edoramen eller invitere til grillfest i Dakotaparken. Sykle en spontantur i byen eller nyte søndagen langs Ladestien. Eller ta en tur innom dine nye naboer – topprestaurantene Credo Restaurant og Jossa Mat & Drikke.

Adkomst:
Du kommer enklest til Lilleby ved å kjøre fra sentrum over Nyhavna og forbi E.C. Dahls Bryggeri, ta til venstre i krysset og til høyre inn Stjørdalsveien, ved Kiwi butikken.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det følger av prisliste hvilke leiligheter som har parkeringsplass i felles p-kjeller. Kjøp av parkeringsplass for de som ikke har dette tildelt i prisliste vil være mulig, hvis det er plasser tilgjengelig.

Boder

Det medfølger rett til en stk. bod til hver leilighet i parkeringskjeller.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Ingen av boligene har utleieenheter, men alle leilighetene kan fritt leies ut, ref. informasjon fra vedtektene. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietaker før overtagelse.

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Klikk deg inn på hjemmesiden til prosjektet for mer info: http://www.nyelilleby.no

Utbygger på Lilleby er Lilleby Eiendom AS. De er eid 50% av Nordr Norge AS.

Entreprenør:
Veidekke Entreprenør AS

Utbygger:
Lilleby Eiendom AS c/o Nordr Norge AS

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Sentralt

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nye Lilleby - Verkstedgården 2 (VG2), 7066, TRONDHEIM
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Kristian Dahl-Andersen
Kristian Dahl-Andersen
Prosjektmegler
Kontakt
Kristian Dahl-Andersen
Kristian Dahl-Andersen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!