Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Njords veg 51A

Prosjektert enderekkehus på 138 m² BRA - Fire soverom og to bad - Parkering i carport - Bygging igangsatt - Ved NTNU!
Pris

kr 8 309 862

Størrelse
133 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/4

Boligtype

Rekkehus

Soverom

4

Om prosjektet

Velkommen til Njords veg 51A-D!
Her skal det nå bygges fire flotte familieboliger med smarte løsninger og høy standard. Det er to ulike boligtyper å velge mellom, på 138 eller 142 m² BRA.
Beliggende i et svært familievennlig område med umiddelbar nærhet til flere barnehager, skole og idrettsanlegg m.m. Det er også en rask kjøretur inn til sentrum eller til NTNU Gløshaugen, SINTEF, St. Olavs.

Bolig A:

Denne boligen har endebeliggenhet innerst i rekka og er på ca. 138 m² BRA / 133 m² P-rom. Med praktiske løsninger som legger til rette for en enklere hverdag, rom for hele familien og gode uteareal er dette en flott familiebolig!

Åpen stue- og kjøkkenløsning - kjøkken av høy kvalitet!
Stue- og kjøkkenarealet er på totalt 41 m² - det er rikelig med rom for både spisebord, sofakrok og sittegruppe. Stuen har rikelig med lysinnslipp, ekstra takhøyde og utgang til romslig balkong på 17 m². Dette, i samarbeid med moderne standard, skaper en svært god romfølelse. Det er også peisovn på stuen som gir lun og god varme.
Kjøkkenet leveres fra HTH* eller tilsvarende, med integrerte hvitevarer - det er muligheter for å gjøre ytterligere tilvalg på kjøkken etter avtale med utbygger, innenfor gitte frister. Det er lagt opp til godt areal for både arbeidsrom, eventuell halvøy på kjøkkenet og spisestue.

Fire soverom av god størrelse - hovedsoverom med suitefølelse!
Her blir det fire soverom på hhv. 14, 9, 8 og 11 m². Alle rommene har god plass til ønsket soveromsinnredning og det største soverommet i 1. etasje (14 m²) kan også fungere som ekstra TV-stue, med utgang til terrasse. Hovedsoverommet er plassert i 2. etasje og er på 11 m². Rommet byr på en skikkelig suitefølelse med utgang til stor balkong på 13 m², walk-in-closet på 4 m² og ikke minst privat flislagt bad på 5 m² med alle nødvendigheter, ekte hverdagsluksus!

Baderom, vaskerom og toalettrom!
Boligen leveres med hele to flislagte baderom (5 og 8 m²). Hovedbadet er praktisk plassert i 1. etasje ved soverommene og har rom for både dusjhjørne og badekar* om ønskelig. Det leveres med innredning fra HTH* eller tilsvarende iht. leveransebeskrivelse. Videre er det flislagt baderom i tilknytning til hovedsoverommet som tidligere omtalt. I 1. etasje er det plassert både vaskerom/teknisk rom - et praktisk rom for å holde orden i klesvasken m.m. Det legges til rette for opplegg til vaskemaskin og innredning fra HTH* eller tilsvarende iht. leveransebeskrivelse. Toalettrommet er også plassert i 1. etasje og inneholder WC og servant.

Flere flotte uteareal!
Boligen har utgang til flere flotte utearealer med gode solforhold. Fra 1. etasje er det utgang via soverommet på 14 m² til terrasse vendt mot sør-vest. Det er også sør-vestvendt balkong i 2. etasje på 17 m², samt balkong på 13 m² via hovedsoverommet vendt mot morgensolen. Parkering i fast carport.

BoligC:

Denne boligen er på ca. 142 m² BRA / 137 m² P-rom.

Særdeles stor stue- og kjøkkenløsning - gjennomlys!
Her er det suiteløsningen fjernet til fordel for en romslig stue- og kjøkkenløsning som strekker seg over hele 2. etasje. Det blir gjennomlys gjennom hele etasjen noe som er med på å løfte romfølelsen ytterligere - med 65 m² er det rikelig med plass for hele familien. Det er prosjektert med kjøkken i nordlig ende av boligen, god plass for ønsket innredning som feks. sittegruppe ved trappegangen, og stueareal mot sør - her er det mange muligheter! Det er utgang til balkonger mot sørvest og nordøst, på hhv. 17 og 13 m². Kjøkken leveres også her fra HTH* eller tilsvarende iht. leveransebeskrivelse - integrerte hvitevarer.

Tre soverom - mastersoverom på 15 m²!
Boligene får tre soverom på hhv. 15, 9 og 9 m². Mastersoverommet har god plass til dobbeltseng, garderobe m.m. Det er egen utgang til terrasse.
Denne boligen har til fordel for det fjerde hovedsoverommet en svært stor og åpen stue- og kjøkkenløsning på 65 m².
Her blir det da rikelig med rom for spisestue ved kjøkkenet, mellomstue med plass til sittegruppe eller lignende, og hovedstue med utgang til balkong mot sør.

Baderom, vaskerom og toalettrom!
Boligen leveres med ett, stort flislagt baderom på 8 m². Badet er praktisk plassert i 1. etasje ved soverommene og har rom for både dusjhjørne og badekar* om ønskelig. Det leveres med innredning fra HTH* iht. leveransebeskrivelse. I 1. etasje er det plassert både vaskerom/teknisk rom - et praktisk rom for å holde orden i klesvasken m.m. Det legges til rette for opplegg til vaskemaskin og innredning fra HTH* iht. leveransebeskrivelse. Toalettrommet er også plassert i 1. etasje og inneholder WC og servant.

Flere flotte uteareal!
Boligen har utgang til flere flotte utearealer med gode solforhold. Fra 1. etasje er det utgang via soverommet på 14 m² til terrasse vendt mot sør-vest. Det er også sør-vestvendt balkong i 2. etasje på 17 m², samt balkong på 13 m² via hovedsoverommet vendt mot morgensolen. Parkering i fast carport.

*Husk å se fullstendig leveransebeskrivelse og romskjema før innleggelse av bud.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i senest 24.05.2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse må forhåndsavtales og kunder må alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Det skal oppføres 4 rekkehus på eiendommen gnr 72, bnr 83 i Trondheim kommune.

Sameiets tomteareal er pt oppgitt av kommunen å være 1 256 m². Det er gjort avtale med kommunen om avståelse av grunn ifm opparbeidelse av veg, fortau og trasé til ledninger for fjernvarmeanlegg. Dermed vil ca 103 m² av tomten gå bort - det gjøres oppmerksom på at i realiteten er dette gjennomført, men det er ikke registrert i matrikkelen ved ny oppmåling/grensejustering. Kopi av avtalen kan fås ved henvendelse til megler.

Adresse er Njords vei 51 A-D.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bolig eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av byggherre til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Til hver enhet tilhører det carport med utvendig sportsbod, ref tegning. Det vil være èn gjesteparkeringsplass på tomten.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg.

Boder

Sportsbod i tilknytning til carport.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37 500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 7 500,- i oppgjørstjenester og kr 15 000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 1 500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste datert
2) Romskjema 51 A/D og 51 B/C datert 02.02.2022.
3) Leveransebeskrivelse datert 02.02.2022.
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 29.11.21
5) Situasjonsplan datert 29.11.21
6) Salgsprospekt
7) Reguleringsplan m/bestemmelser - fås ved henvendelse til megler
8) Matrikkelbrev - fås ved henvendelse til megler
9) Avtale om avståelse av grunn - fås ved henvendelse til megler
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser - fås ved henvendelse til megler
11) Informasjonsskriv vedrørende kjeggkre – fås ved henvendelse til megler
12) For Bustadoppføringslova, se ovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, betaling for evt tilvalg samt omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter verdivurdering fra megler.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37 500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 7 500,- i oppgjørstjenester og kr 15 000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 1 500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 21.03.2013, samt reguleringsplan R163 fra 28.08.1958. Området er regulert til boligformål.
Eiendommen er beliggende vest for Hoeggen kvikkleiresone, og det er forutsatt fra kommunen at det skal avklares om det er spesielle krav til dokumentasjon fra geoteknisk fagkynding i denne sammenheng. Det er foretatt geoteknisk undersøkelse av fagkyndig i henhold til kommunens krav om dette for eiendommer beliggende vest for Hoeggen kvikkleiresone. Undersøkelsenes resultater var tilfredsstillende.

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet er mottatt. Kopi av dette kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 21.03.2013, samt reguleringsplan R163 fra 28.08.1958. Området er regulert til boligformål.
Eiendommen er beliggende vest for Hoeggen kvikkleiresone, og det er forutsatt fra kommunen at det skal avklares om det er spesielle krav til dokumentasjon fra geoteknisk fagkynding i denne sammenheng. Det er foretatt geoteknisk undersøkelse av fagkyndig i henhold til kommunens krav om dette for eiendommer beliggende vest for Hoeggen kvikkleiresone. Undersøkelsenes resultater var tilfredsstillende.

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet er mottatt. Kopi av dette kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Njords veg 51A, 7035, TRONDHEIM
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Karl Oskar Sandvik Tagseth
Karl Oskar Sandvik Tagseth
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!