Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Myrateigen 47-61

4 STK SOLGT! Nye og råflotte tomannsboliger på Heiane | Takterrasse og garasjeanlegg
Pris

kr 5 506 967 - 6 006 967

Størrelse
127 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/8

Boligtype

Tomannsboliger

Soverom

4

Om prosjektet

Tomannsboligene i Myrateigen 47-61 består av totalt 4 tomannsboliger (8 enheter). Boligene selges etter avhendingsloven og utbygger må ferdigstille hver bolig før de kan selges. Per tid er bygg A (Myrateigen 47 og 49) klar for salg. Hver av boligene har en funksjonell og gjennomtenkt planløsning på ca. 164 kvm BRA med fire soverom, bad, åpen kjøkken/stueløsning, kjellerstue, innvendig bod og utgang til stor takterrasse fra stue (med trapp opp). Samt egen bod i felles bod anlegg ved garasjeanlegg.

Ingen budrunde - men fast pris på kr 5 506 967,-. Det er vesentlig lavere omkostninger ved kjøp av nybygg.

Nå får du/dere muligheten til å flytte inn i et helt nytt bygg, med gjennomgående gode kvaliteter. Drømmer også du om en lettstelt bolig og minimalt med vedlikehold?

Her får du:
- Flott tomannsbolig over 2 plan med takterrasse.
- 4 soverom med moderne valg av gips og parkett på gulv. Samt kjellerstue.
- Åpen stue og kjøkken løsning for en sosial hverdag med utgang til stor takterrasse.
- Ingen oppussing nødvendig
- Mer arealeffektive løsninger
- Fem års reklamasjonsrett
- Mer energieffektiv bolig
- Tidsriktig standard
- Lav dokumentavgift

Ny bolig er trygt. De følger nemlig nye byggestandarder og forskriftskrav om våtrom, teknisk anlegg, brannsikring, materialer og miljø. Ny bolig har også lave kostnader. Allerede før du flytter inn får du den første fordelen: Når du kjøper helt ny bolig betaler du kun 2,5 prosent av tomteverdien i dokumentavgift, og ikke av hele kjøpesummen som du gjør når du kjøper brukt bolig.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen selges etter avhendingsloven og er klar for overtakelse når kjøper måtte ønske etter all dokumentasjon er signert og kjøpesum er mottatt på meglers klientkonto ihht kjøpekontrakt.

Beliggenhet

Pent beliggende i rolig og barnevennlig område med nærhet til de fleste servicetilbud på Heiane som treningssenter, matvarebutikker og Heiane storsenter. Barnehagen ligger like over veien og det er fine turløyper i Hatlandsåsen og Skjepåsen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 46, bnr 86 i Stord kommune. Eiendommen vil bli seksjonert, og hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæringen. Sameiets tomteareal er registrert i matrikkelen å være 2567 m². Selger tar forbehold om at det i forbindelse med byggesaken og utbyggingen kan foretas grensejusteringer som vil medføre at det oppgitte areal kan bli endret.

Adkomst- og biloppstillingsplasser leveres gruset, mens tomten for øvrig blir opparbeidet med maskinplanert jord, klargjort for beplanting. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som vil kunne gå over eiendommen, vil også kunne være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut sine ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til etablering av slike avtaler som skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Eiendommens adresse er Myrateigen 47-61.

Tilvalg og endringer

Boligen selges etter avhendingsloven og det er da ikke mulighet for endringer. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det følger med garasjeanlegg for Myrateigen 47-61. Her kan du kjøre under tak og sleppe å måtte tine bilen eller måking av snø. Det blir levert med trapp og heis til midten av eiendommen. Se vedlagt situasjonsplan.

Boder

Det medfølger egen bod i felles garasjeanlegg. Her får hver eier sin private bod, samt en felles til diverse hageredskap.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.

Pris per bolig:
Myrateigen 47: Kr 5 490 000,- + omk kr 16 967,- Totalt kr 5 506 967,-
Myrateigen 49: Kr 5 490 000,- + omk kr 16 967,- Totalt kr 5 506 967,-
Myrateigen 51: Kr 5 490 000,- + omk kr 16 967,- Totalt kr 5 506 967,-
Myrateigen 53: Kr 5 490 000,- + omk kr 16 967,- Totalt kr 5 506 967,-

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For spørsmål om eiendomsskatt, ta kontakt med Eiendomsskattekontoret i kommunen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.
Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Leveransebeskrivelse
2) Plan- og snittegning
3) Fasadetegning
4) Situasjonsplan
5) Utkast sameievedtekter
6) Standard kjøpekontrakt for prosjektet
7) Byggetillatelse
8) Reguleringsplan m/bestemmelser
9) Matrikkelutskrift
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
12) For avhendingsloven, se lovtekst på lovdata.no
13) Ferdigattest
14) Seksjonering

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over.

Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter avhendingsloven innebærer ikke avbestillingsrett for kjøper.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Boligen ligger i område godkjent til boliger ihht gjeldende reguleringsplan for området. Se vedlagt i salgsoppgave.

Vei, vann og avløp

Boligen ligger i område godkjent til boliger ihht gjeldende reguleringsplan for området. Se vedlagt i salgsoppgave.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for tomannsboliger ved overtakelse.

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At ferdigattest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Megler har kontrollert at eiendommens bruk samstemmer med byggetegningene.

Boligen selges etter avhendingsloven. Vedr. garanti; Ihht avhl. § 2-11 er det en plikt for næringsdrivende å stille garanti ved salg av nyoppførte ferdigstilte boliger som selges innen 6 måneder etter at boligen er fullført, ref. buofl. §12. Boligen anses som fullført når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke. Garantien skal stilles straks avtale er inngått, som er ved tidspunkt når bud er akseptert. Garantisummen skal beregnes av det avtalte vederlaget.
Tomannsboligen vil motta ferdigattest og en regner 6 mnd. fra denne datoen. Etter denne datoen vil det ikke bli stilt garanti ved salg av boligen fra selger.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger.
Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pkt. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lovanvendelse

164 kvm BRA, 127 kvm P-ROM.

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Myrateigen 47-61, 5412, STORD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Martin Engeberg
Martin Engeberg
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!