Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Marviksveien 103

Det beste av Lund og by | 51 nye leiligheter i varierte størrelser | Fleksibel finansiering med IN-ordning
Pris

kr 3 993 316 - 14 008 128

Størrelse
49 - 143 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

49/50

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Beliggenhet

Bynært i Marvika på Lund med gangavstand til alt.
Tilbaketrukket fra trafikk, men likevel sentralt – ligger Marvika Atrium med sitt første byggetrinn bestående av 51 leiligheter i varierende størrelser.

Som beboer i Marvika Atrium, er det kort vei til alle de servicetilbud du trenger i hverdagen. Et nytt og urbant bydelssentrum er i ferd med å ta form på Lund. Kongsgård og Marvika forvandles til et boområde med butikker, kafeer, bakeri, frisør og en rekke andre servicetilbud.
Nærmeste nabo er Marvika torv, med bakeri og dagligvarebutikker. Skal du til Kristiansand sentrum, kan du gå eller sykle. Bussmetroen er en spasertur unna. I løpet av de neste årene skal Marvikssletta forvandles til et levende bo- og næringsmiljø med gater og torv. Veien er kort fra bydelen til sjø og natur; Bertesbukta med svaberg, strand og stupetårn. Turstiene i Marvikaskogen innbyr til rusletur og løping. Jegersberg-området med sine badeplasser, skogstier og utsiktspunkter er heller ikke langt unna. For de sportsinteresserte finner man Sør Arena og Kristiansand stadion med fotballbaner, friidrettsanlegg og tennisbaner, like ved. Marvika blir et godt og attraktivt sted å bo!

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet er oppført på eiendommen gnr. 152, bnr. 1000 med eventuelle fradelte parseller i Kristiansand kommune.

Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for eiendommen er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 2 6467 m². Selger tar forbehold om det endelige tomteareal.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Eiendomsskatten faktureres til borettslaget, som så fakturerer eiendomsskatten til andelseierne. For mer informasjon om utregning av skatten, se kommunens hjemmeside eller ta kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sikringsordning fellesgjeld

Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret i BBL (Boligbyggelagenes Finansieringsforetak/NBBL). Borettslaget er, etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av forsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at øvrige andelseiere unnlater å betale sine felleskostnader. Premien for forsikringen er hensyntatt i felleskostnadene. Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse. En eventuell oppsigelse vedtas av generalforsamlingen. Forsikringsgiver kan til enhver tid si opp avtalen med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved førstegangsforsikring.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Marviksletta senterområde, planid/plan nr. 1363, vedtatt 11.03.2015, rev. 10.08.2015. Reguleringsformål: Kombinert bebyggelse og anleggs formål. Området er regulert til boligbebyggelse – blokkbebyggelse.

Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Der er den 21.02.2022 søkt om rammetillatelse for prosjektet. Søknaden ble utformet iht. gjeldende reguleringsplan men med dispensasjon for følgende krav:
§1.3.5 vedrørende parkeringskrav
§1.8.1 vedrørende stigning i avkjørsel
§2.1.2 vedrørende fasadelengde
§2.1.9 vedrørende utkraging av balkonger
§2.4.1 vedrørende krav til utnyttingskrav
Brev datert 30.03.2022 så er det gitt tillatelse og vedtaket gjelder i 3 år.

Plan under arbeid i nærområdet – Marviksveien 98. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging med leilighetsbygg med 85-110 leiligheter med tilhørende arealer til lek og uteopphold. Det skal også tilrettelegges for forretninger/bevertning/tjenesteyting i første etasje mot Marviksveien.

Det blir søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Marviksveien 103, 4632, KRISTIANSAND S
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Frederik Haugland Jacobsen
Frederik Haugland Jacobsen
Prosjektmegler
Kontakt
Christian Forum
Christian Forum
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!