Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Marmælen

NORRØNA BOLIGPARK |Frøya, ferdigstilte og innflyttingsklar 3- og 4-roms leiligheter med flott beliggenhet.
Pris

kr 8 075 118 - 9 014 603

Størrelse
98 - 103 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/4

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Velkommen til Frøya, byggetrinn 6 av totalt 9 i Norrøna Boligpark som nå står klar til innflytting.

Gå tørrskodd fra bilen og ta heisen nesten rett inn i leiligheta? Det er akkurat det som er så fint når du bor i et sameie. Alt rundt deg blir ivaretatt, så du kan gjøre akkurat det du har lyst til!

Toppetasjen er ledig og har god planløsning, to soverom, bad og toalettrom. På den romslige takterrassen, eller på balkongen mot sør eller nord, nyter du soldagene til ende, og ikke minst – den magiske utsikten mot Sandnessundet, Ersfjorden og fjellene på Ringvassøya.

4-roms leilighet K34 i etasjene under kan også skimte med balkong mot både nord og sør, slik at du kan nyte soldagene helt til ende. Sjekk boligvelgeren for oversikt.

Høres det interessant ut? Meld interesse så kontakter vi deg for å avtale tidspunkt for visning.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene er ferdigstilte og klar for overtagelse.

Beliggenhet

Norrøna boligpark har en sentral beliggenhet i naturlige omgivelser. På sommerstid innbyr Tromsømarka til mange ulike fritidsaktiviteter, som fotturer, sykling og bading for å nevne noen. Utover høsten er det muligheter for sopp- og bærturer, og på vinterstid ligger skiløypene rett utenfor døra. Prestvannet, som er lokalisert bare en kort femminutters spasertur unna Norrøna Boligpark, er et av byens aller fremste rekreasjonsområder, og også et yndet sted å betrakte nordlyset. Samtidig som naturen er tett på, er både byens pulserende sentrum og Jekta Storsenter, med sine 120 butikker, bare en kort spasertur unna. Via lysløypa, som starter 200 meter fra Norrøna, kan du gå, sykle eller bruke skiene til å komme deg raskt til UNN og Universitetsområdet.

• 350 meter til Prestvannet
• 550 meter til Norrøna Barnehage
• 900 meter til Prestvannet skole
• 1,3 kilometer til Charlottenlund aktivitetspark
• 2,5 kilometer til Templarheimen; Tromsøbadet, turnhallen, Tromsøhallen mm.

• 100 meter til nærmeste busstopp, rute 28 og 40.
• 4 min. busstur til Jekta Storsenter
• 7 min. busstur til sentrum
• 15 min. busstur til UNN

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiendommen er utskilt fra gnr. 118, bnr. 1415 i Tromsø kommune som eget bruksnummer.
Eiendommen inngår i et større utbyggingsområde som vil bli bestående av totalt ni sameier. Bygningsmassen tilhørende hvert sameie vil bli skilt ut som egne bruksnummer. Øvrige eiendommer i utbyggingsområdet vil bli slått sammen og overført til Norrøna Boligpark velforening. De ulike eiendommene er, eller kan/skal bli, fradelt, sammenslått og grensejustert for å tilpasses trinnvis utbygging. Alle eiendomsgrensene er derfor ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet.
Sameiets tomt har egen matrikkel, og eiendommen er seksjonert.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Hver leilighet har rett til kjøp av én parkeringsplass i garasjeanlegget. Parkeringsplassen kan kjøpes for kr 270.000 pr. plass. Retten må benyttes innen innflytting. Dersom kjøper ikke ønsker å benytte seg av retten til kjøp av parkeringsplass, vil selger gi retten til andre kjøpere i byggetrinnet, eventuelt andre kjøpere i boligområdet dersom ingen av kjøperne i byggetrinnet vil kjøpe. Selger kan også, dersom ingen kjøpere i boligområdet ønsker å benytte retten, gi retten til andre.

Boder

Til hver leilighet medfølger én sportsbod plassert i garasjeanlegget.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Eiendomsskatten betales via faktura for kommunale avgifter.

Info formuesverdi

Formuesverdien av primærbolig skal beregnes av 25% av markedsverdien inntil kr.10.000.000. For verdi over 10 millioner beregnes 50% av den overskytende verdien.
Formuesverdien av sekundærbolig skal beregnes av 95% av markedsverdien.
For hytter skal formuesverdien beregnes ut fra ligningverdi for 2021 + 25% tillegg.

Utleie

Adgang til utleie

Leilighetene kan helt eller delvis leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt også sameievedtektene. dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt, ref. eierseksjonslovens bestemmelser, med mindre sameiet fatter annen beslutning og gjør en vedtektsendring. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn.
Boligene har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 47 500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 4 000,- i oppgjørstjenester og kr 5 875,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-.
Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift
Firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Fult oppgjør innbetales til klientkonto før overtagelse.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 47 500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 4 000,- i oppgjørstjenester og kr 5 875,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-.
Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift
Firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål. Gjeldende reguleringsplan, plan-ID 1768, er vedtatt i Tromsø kommunestyre 30. mars 2016. Det vil bli nærlekeplass og kvartalslekeplass på uteoppholdsarealene nord og sør for bygget (f_U1-f_U4). Nærmest bygget på sørsiden er det regulert felles infrastruktur (f_T1).

Rammetillatelse foreligger, datert 3. august 2020.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål. Gjeldende reguleringsplan, plan-ID 1768, er vedtatt i Tromsø kommunestyre 30. mars 2016. Det vil bli nærlekeplass og kvartalslekeplass på uteoppholdsarealene nord og sør for bygget (f_U1-f_U4). Nærmest bygget på sørsiden er det regulert felles infrastruktur (f_T1).

Rammetillatelse foreligger, datert 3. august 2020.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. Ifølge opplysninger fra kommunen gjensto følgende arbeider på eiendommen da brukstillatelsen ble utstedt:

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuelt tilstandsrapport og selgers egenerklæring dersom disse foreligger. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke

eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Heis
Felles vaskerom
Bredbånd
Balkong
Utsikt
Hage
Takterrasse
Turterreng
Kabel-TV
Garasje

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Marmælen, 9016, TROMSØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Katharina Kråkstad
Katharina Kråkstad
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Marita Solli Nilsen
Marita Solli Nilsen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!