Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Linnomhagen

Linnomhagen - Et godt sted å vokse opp! - 3 rekkehus med moderne standard Kontakt megler ved interesse! - BYGGING IGANG!
Pris

kr 5 180 702

Størrelse
97 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

2/12

Boligtype

Rekkehus

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Linnomhagen oppføres på eiendommen gnr 145 bnr 69 og 110 samt gnr 147 bnr 351 i Tønsberg kommune. Eiendommene skal sammenføyes og boligene vil bli organisert som andelsleiligheter gjennom Linnomhagen borettslag.

Se mer informasjon og boligvelger på www.linnomhagen.no

Prosjektet selges og bygges som ett byggetrinn, og vil bestå av til sammen tre rekkehusbebyggelser, herav 6 rekkehus i en sammenhengende kjede og to frittstående rekker som hver består av 3 eneboliger i kjede.

De kjedede eneboligene vil leveres med carport, stor terrasse og private hageområder. Rekkehusene får utvendig parkeringsplass og privat hageområde. Alle får rett til bruk av borettslagets fellesarealer.

Eiendommen er oppgitt av selger å få et samlet areal på ca. 5 300 m². Eiendommene kan ved sammenslåing bli grensejustert og eiendomsgrensene er således ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Selger tar forbehold om det endelige tomtearealet for eiendommen.
I front av rekkehusene vil dette settes opp leksplass i regi av Tønsberg kommune (LEK 17).

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilt i løpet av 4.kvartal 2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Beliggenhet

De 6 kjedede eneboligene og 6 rekkehusene blir liggende sentralt til på Gauterød. KIWI dagligvare og busstopp ligger kun noen hundre meter fra boligene.
For de som er glade i marka ligger boligene i umiddelbar nærhet til flotte turområder. Til sjøen og badestrand, Ringshaugstranden og Vallø småbåthavn er det 4 minutter i bil.
Sandeåsen Barneskole, Olsrød Park og Tolvsrød med ulike typer forretninger, dagligvareforretninger, bank, post, apotek, treningssenter, idrettshall, idrettsanlegg og Presterød ungdomsskole ligger få minutter unna.
Kun fire kilometer unna ligger Tønsberg sentrum med et godt utvalg av restauranter, kafeer, kultur- og opplevelsestilbud. Fra Tønsberg til Oslo er det kun ca 1 time og 20 minutter.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Hver kjøper vil i tillegg til sin egen bolig disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Fellesarealene, herunder bl.a fasader, balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Fellesarealer, herunder utvendig fasader og utomhusarealer, ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og evt. andre ledninger. Disse ledningene som vil gå over eiendommen vil også kunne inngå i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut sine ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting av eiendommen til borettslaget har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Til hver bolig i rekkehuset inngår en merket parkeringsplass på felles parkeringsplass, og til hver enebolig i kjede inngår en carport som bygges i tilknytning og mellom boligene.

Til boligene i rekkehuset inngår en innvendig bod i 1. etg og til eneboliger i kjede inngår en utvendig sportsbod i tilknytning til carporten.

Det avsettes plass for felles sykkelparkering på området.

Lading for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte andelshaver. Selger tar forbehold om at lading av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser til rekkehusboligene.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Kabel-TV
Balkong
Sentralt
Garasje
Bredbånd
Turterreng
Hage

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Linnomhagen , 3114, TØNSBERG
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bård Johnson
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!