Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Kvernhusveien 16

Liebakk Panorama trinn 2 - 13 flotte selveierleiligheter ved marka i Solbergelva - 8 solgt!
Pris

kr 4 302 472 - 7 405 882

Størrelse
69 - 91 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/13

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Kort om Liebakk Panorama

- 13 flotte selveierleiligheter med attraktiv beliggenhet ved marka, gode sol- og utsiktsforhold
- Fra 69 til 115 kvm BRA
- Private balkonger/terrasser
- Delikat kjøkkeninnredning fra Sigdal type Uno eller tilsvarende kvalitet.
- Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger
- Gulv i leilighetene blir levert som lys matt 1-stavs eikeparkett
- Leilighetene varmes opp med vannbåren gulvvarme.
- 1 garasjeplass medfølger, mulighet for kjøp av ekstraplass
- Heis direkte fra garasjekjeller

Prosjektet vil bestå av totalt 46 boliger, hvor salgstrinn 1 med 23 leiligheter er utsolgt og under bygging. Salgstrinn 2 består av 13 lekre selveierleiligheter fra 69 til 115 kvm BRA og 10 rekkehus(se egen finn-annonse).

Det vil bli tre terrasserte boligplan pluss garasjekjeller med boder og sykkelparkering. Fra garasjekjeller går det heis til alle boligplan.

Alle leilighetene får romslige sydvendte private uteplasser, mens toppleilighetene får ekstra store terrasser hvor deler vil bli overdekket for å kunne nyte uteplassen både lengre og i ”all slags vær”.

Bygget får et lyst og moderne uttrykk med lys murpuss og detaljer i trekledning for å bryte opp fasaden.

Visninger på tomten:
Etter avtale

Salgsstarten er gjennomført(var den 16 nov). Boligene selges nå til faste priser og "første mann til mølla" prinsippet gjelder.

Boligprosjektet Liebakk Panorama har en egen hjemmeside: www.liebakkpanorama.no
Her finner du alt av relevant informasjon, spesielt under fanen som heter dokumenter. Det er laget en interaktiv "boligvelger" hvor du enkelt kan finne frem hvor boligene ligger i området/bygget.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.09.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig varslet innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd

Beliggenhet

Landlig og fin beliggenhet ved marka i Solbergelva like ved Drammen sentrum.

Boligprosjektet vil ligge på solsiden med vidt utsyn i et svært attraktivt, rolig og barnevennlig område. Gangavstand til idrettsanlegg, barne- og ungdomsskole, samt umiddelbar nærhet til flott turterreng med turstier og lysløype, sommer som vinter.

Solbergelva er et tettsted med ca. 5.500 innbyggere beliggende ca. 6 km fra Drammen sentrum nord for Drammenselva. Solbergelva har en rekke fine turstier, der de mest kjente er diverse ruter opp til ”Knabben”, der man kan oppleve en flott utsikt over Drammen. I Drammen finner man rikelig med shoppingmuligheter, samt restauranter, kaféer, kulturliv m.m. Det er over 100 forretninger, 70 spisesteder og mye som foregår i Drammen - se www.drammen.no for oppdatert informasjon. Det går buss regelmessig fra Solbergelva til Drammen, og du er på Strømsø Torg på 25 minutter.

Fra Drammen sentrum: Følg hovedvei Hauges gate/Rosenkrantzgata retning solbergelva/Mjøndalen/Hokksund. Etter ca. 10 min på Hauges gate/Rosenkrantzgata, ta av inn til høyre til Tollefshagan, deretter til kvernhusveien. Det vil bli skiltet ved byggeplass/tomtevisning.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Foreløpige utomhusplan som viser utenomhusarealene er inntatt i salgsprospektet.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige utformingen av utenomhusarealene vil bli og hvordan organisering av uteareal utenfor leiligheter 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Utenomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Tomtearalet til sameiet er ikke fradelt på salgstidspunktet.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Til hver leilighet medfølger en sportsbod i garasjeanlegg, eller på leilighetsplan i henhold til tegning og en parkeringsplass beliggende i garasjeanlegget.
Det etableres ett felles garasjeanlegg under bygget som foruten parkeringsplasser, inneholder boder og rom for tekniske anlegg. Det etableres ekstra garasjeplasser som det er mulighet å kjøpe i tillegg til den som allerede medfølger. Ekstra parkeringsplass selges til fast pris jf prislisten. Selger tar forbehold om antall parkeringsplasser og utforming av etasjeplan for garasjeanlegget.

El-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. På grunn av strømkapasitet tar selger forbehold om at det kan bli etablert felles punkt for ladestasjoner med strømfordelingssystem som deles mellom flere sameiere

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Den enkelte bolig har ingen egen utleieenhet.
Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Utleie skal varsles styre og forretningsfører. For eventuell øvrig info om utleie, henvises til vedtektene.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Kvernhusveien 16, 3057, SOLBERGELVA
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Andreas Johnsrud
Andreas Johnsrud
Prosjektmegler
Kontakt
Kari-Anne Haugan
Kari-Anne Haugan
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!