Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Jacob Hansens vei 22

To lekre leiligheter i eksklusivt bygg | 2 garasjeplasser | Terrasse og Takterrasse | Hage | 2 bad | 3 sov
Pris

kr 23 686 462 - 25 704 842

Størrelse
135 - 148 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/2

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3

Om prosjektet

Kommer for salg! I ett av Oslos mest attraktive boligområder på Vinderen ligger Jacob Hansens vei 22. Her bygges det nå tre nye leiligheter, hvorav én allerede er solgt!
Leilighetene har svært gjennomarbeidede planløsninger på ca. 150 kvm med tre soverom og to bad. Det er lagt mye vekt på en høy og moderne standard i et eksklusivt bygg.
I underetasjen er det det en parkeringskjeller, og her får hver leilighet to parkeringsplasser. Det medfølger også én sportsbod til hver leilighet. Fra underetasjen er det heis opp til leilighetene.

Det er solrike utearealer og leilighetene får både mark- og takterrasse.

Forventet ferdigstillelse er Q2 2024.

Ta kontakt med Øystein Sparingen eller Truls Tansø for mer informasjon.

Beliggenhet

Vinderen er et attraktivt boligområde som ligger i bydelen Vestre Aker, langs nedre del av Holmenkollbanen. Jacob Hansens vei 22 ligger meget sentralt på Vinderen og beliggenheten er optimal for deg som ønsker en enkel og praktisk hverdag med kort vei til butikker og servicefasiliteter. Fra boligen er det få minutter i gåavstand til Vinderen sentrum med er rikt utvalg av servicefunksjoner. Her ligger et godt utvalg av restauranter og kaféer, mat- og delikatesseforretninger, apotek, vinmonopol, bokhandel, jernvare, helsetjenester, treningssenter, kles-, sports- og interiørbutikker for å nevne noe. Videre er det kort gåavstand til t-banens linje 1 som bringer deg enkelt til sentrum eller til Frognerseteren og Marka.

Fra Vinderen-krysset ta inn Jacob Hansens vei. Se kartskisse.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet er planlagt å bestå av 3 leiligheter. Det er planlagt oppført ett underjordisk garasjeanlegg hvor alle boligene er tiltenkt å ha sine parkeringsplasser og sportsboder. Hver boenhet får private uteoppholdsarealer på terrasse eller veranda. Plassering av adkomstarealer og bebyggelsen mot nord og øst gjør at mer areal mot sør og øst blir grøntarealer.

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 39, bnr 148 i Oslo kommune. Eiendommen kan grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for eiendommen er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 1 571 m2. Selger tar forbehold om det endelige tomteareal. Sameiets tomt opprettes med eget matrikkelnummer som vil bli seksjonert, hvor hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til den tinglyste seksjoneringen.

Fellesarealer, herunder bl.a. felles trappeganger, løfteplattform, rømningsveier, felles garasje- og bodanlegg i bygget samt fasader, ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet og eventuelt data/tv/telefon og andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også kunne være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Nåværende adresse er Jacob Hansens vei 22, men endelig adresse vil foreligge i forbindelse med overtagelse.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boliger i Oslo kommune pr. 2023, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Skattesatsen i Oslo kommune er tre promille for alle eiendommer, og eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1. mars samme år. Bunnfradraget i Oslo er på inntil 4 millioner kroner for bolig og fritidsbolig. Eiendomsskatten beregnes ut fra eiendomsskattegrunnlaget.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Utleie av seksjonen skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og/eller styret med opplysning om hvem som er leietager.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg (nåværende) i kommuneplan 2015 - Oslo mot 2023, vedtatt 23.09.2015. Eiendommen er regulert til underformål byggeområde for boliger i reguleringsplan "Midlertidige reguleringsbestemmelse for deler av Oslos ytre sone", vedtatt 14.05.1986, S-2864. Eiendommen befinner seg i et område med gul og rød støysone, og ligger også innenfor et område med aktsomhetssone ift. forurenset grunn.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 06.09.2023. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler. Det er gitt dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 vedr. plassering av støyskjerm med høyde 1,5 meter for å skjerme mot støy fra vei og bane mot øst. Plasseringen av støyskjermen nærmere enn kravet i jernbaneloven § 10 er godkjent av Sporveien. Støyskjermen vil også ligge nærmere avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4, bokstav b. Rammetillatelsen opplyser at tiltakets nærmeste avstand til Sporveiens nærmeste spor er oppgitt å være 11,65 meter.

Overtagelser kan skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Det vil også være mulighet for ytterligere tilvalg etter avtale, herunder:
-parkett i fiskebensmønster
-andre innerdører

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Bredbånd
Hage
Sentralt
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Jacob Hansens vei 22, 0370, OSLO
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Øystein S. Sparingen
Øystein S. Sparingen
Eiendomsmegler
Kontakt
Truls A. Tansø
Truls A. Tansø
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!