Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Holsmarken 7

Byparken Follebu - Nye, lettstelte eierleiligheter med sentral beliggenhet, carport og fin rominndeling.
Pris

kr 2 996 212 - 3 055 212

Størrelse
72 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/4

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Velkommen til Byparken Follebu - Nye, funksjonelle eierleiligheter med sentral beliggenhet. Her har man mulighet til å skaffe seg en enklere og komfortabel hverdag i en bolig hvor man har alt på ett plan.

Kontakt megler for en gjennomgang av prosjektet for å finne din nye leilighet i Byparken.

Salgstrinn I av Byparken Follebu består av Hus 7C som inneholder fire leiligheter - to leiligheter i 1. etasje og to i 2. etasje.

Boligene har en fin rominndeling og inneholder entré/gang, stue og kjøkken i åpen løsning, to soverom, baderom og bod/vaskerom.

Det leveres lettstelt baderom med behagelige varmekabler på gulvet og praktisk dusj. Den åpne kjøkken- og stueløsningen gir et sosialt og lyst oppholdsrom som gjør det mulig å se gjestene mens du kokkelerer på kjøkkenet.

Et romslig hovedsoverom og et barnerom/ gjesterom - eller kanskje brukes det som hjemmekontor for de som trenger det. To praktiske boder - en innvendig, kombinert bod og vaskerom, med plass til vaskemaskin og en utvendig sportsbod rett utenfor inngangsdøra. Alt i samme etasje, uten innvendige trapper, uten unødvendige ganger og ubrukte rom som må varmes opp i den kalde årstida.

Med den åpne løsningen slippes mye naturlig lys inn i boligen. Med terrasse/ balkong på begge sider har du glede av sola hele dagen. I tillegg leveres det med en carport til hver boligenhet, for enkel og bekvem parkering året rundt. Har du El-bil vil det være klargjort for at lader kan ettermonteres eller leveres som ett av flere tilvalg. Dette avtaler du med vår erfarne boligselger som tar deg trygt gjennom prosessen.

Byparken Follebu vil bestå av 12 eierleiligheter når prosjektet er ferdig utbygd. Bebyggelsen vil omfatte 3 stykk 4-mannsboliger i tillegg til carportanlegg hvor hver leilighet vil få én parkeringsplass hver. Plassering av bebyggelse i henhold til situasjonsplan. Alle boligene vil ha sin egen private uteplass i form av terrasse eller balkong. Boligene vil få hver sin sportsbod som er tilknyttet boligen med adkomst ved inngangspartiet. Adkomst til leilighetene i 2. etasje er via felles trapp. Se etasje- og plantegninger for nærmere beskrivelse av boligenes innhold og plassering på eiendommen.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Første salgs- og byggetrinn planlegges ferdigstilt i perioden 3. kvartal i 2023 under forutsetning av at salget tilfredsstiller krav til finansiering og om igangsetting innen 30.09.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Å bo i Follebu betyr kort vei til barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, barnehage og offentlig transport. Noe som kan være svært praktisk i en hektisk hverdag. I tillegg har du umiddelbar nærhet til dagligvarebutikk.

Korte avstander til flotte turområder. Oppmerkede stier om sommeren og oppkjørte skiløyper på vinteren. En rundtur på Follebukjølen fra Tyrom er absolutt å anbefale.

Som nabo til eiendommen finner du Aulestad gård, hjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson. Her kan du oppleve omgivelsene og atmosfæren fra den samfunnsengasjerte forfatterens aktive dager. Segalstad Bru og Lillehammer sentrum er kun minutter unna.

Avstander:
- Skole ca. 1,0 km
- Barnehage ca. 1 km
- Dagligvarebutikk ca. 300 m
- Lillehammer 15 km
- Maihaugen ca. 17 km
- Skei 23 km

Veibeskrivelse fra Lillehammer:
Fra Lillehammer kjør RV 255 mot Gausdal og følg denne til Follebu. Kjør forbi Follebu sentrum retning Segalstad Bru. Ta veg til høyre, Holsmarken og følg deretter vegen inn til høyre mot Holsmarken 9. Eiendommen ligger i enden av vegen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer som trappeganger samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger én utvendig sportsbod og én parkeringsplass i felles carport anlegg til hver leilighet.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Holsmarken 7, 2656, FOLLEBU
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Kathrine Rosenvinge
Kathrine Rosenvinge
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!