Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Hagejordet

Velkommen til visning i flotte moderne leiligheter - gode uteplasser, gulvvarme, 1-stavs parkett, parkering. Innflytting sommer 2024!
Pris

kr 2 598 942 - 12 227 942

Størrelse
40 - 171 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5097/5118

Boligtype

Leiligheter

Rekkehus

Soverom

1 - 4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Besøk prosjektets hjemmeside: www.hagejordet.no

I hjertet av Søre Ål, har vi nå gleder av å presentere splitter nye selveierleiligheter og rekkehus.

Hagejordet salgstrinn 1 består av totalt 66 boenheter fordelt på 53 leiligheter i 4 punkthus, 7 rekkehus i to rekker og 6 leiligheter i småhus.

Prosjektet vil holde en høy standard, og det er lagt ned et stort arbeid i å lage gode planløsninger som er tilpasset tilbakemeldinger vi har fått fra mange interesserte kjøpere.

Det tilbys leiligheter i flere størrelser og prisklasser, og alle boligene leveres med god standard, gjennomtenkte planløsninger og stedstilpasset arkitektur.

Å flytte i leilighet og rekkehus innebærer for mange å åpne dørene for en ny, mer aktiv livsstil. På Hagejordet ligger alt til rette for en enklere hverdag. Fine turområder, busstopp og nærhet til det du trenger av butikker til de daglige innkjøp.

Her får du de samme godene som ved å bo i en enebolig; et koselig og skjermet grøntområde, romslige balkonger og hyggelig utsikt. Samtidig slipper du å bekymre deg for alt som skulle vært gjort med huset. Her kan du med god samvittighet overlate vedlikehold av fasader og plenklipping til andre!

Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man gjerne ny energi og livskvalitet. Vi ønsker deg og dine nærmeste velkommen hjem! #profieras

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Antatt ferdigstillelse/innflytting vil være i perioden 1.6.2024-25.8.2024.
Senest ti uker før ferdigstillelse av boligen, skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige overtakelsesdatoen skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Den endelige overtakelsesdatoen er bindende, og utløser dagmulkt for selger dersom den oversittes, jf. bustadoppføringslova § 18.
Selger vil kunne ha krav på utsettelse av overtakelsestidspunktet etter bestemmelsen i bustadoppføringslova § 11. Selger gjør særlig oppmerksom på at manglende arbeidskraft og materialer som følge av Covid-19 og krigen i Ukraina vil kunne gi krav på fristutsettelse.
Det kan bli varierende ferdigstillelse av de ulike byggene/leilighetene. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt kan foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene,
fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper aksepterer at det vil være støy fra byggearbeider, behov for anleggstrafikk og anleggsinstallasjoner for å ferdigstille prosjektet. Utbygger må følgelig forbeholde seg retten til å ha stående maskiner og utstyr på deler av tomten, sammen med visnings- og byggeplasskilt frem til siste bolig er
ferdigstilt.
Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering, eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Kjøpesummen vil i slike tilfeller bli stående på meglers klientkonto inntil kjøper er sikret hjemmel.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiendommen ligger på Søre Ål i Lillehammer kommune. I detaljregulering for Hagegjordet har eiendommen benevnelsen B4. Eiendommen har gnr. 87, bnr. 312. Tomten er målt opp med kartforretning etter formålsgrensen for B4 i reguleringsplanen, og vil få eget gårds og bruksnummer. Tomten er eiet og vil få et samlet areal på ca. 8 613 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling, fradeling og eventuell sammenslåing. Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.
For sameiet vil tomten bli et fellesareal, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges den enkelte seksjon, eller organiseres som et realsameie og/eller anleggseiendom.
Denne salgsoppgaven omfatter 53 leiligheter fordelt på hus A, B, C og D, felles parkeringskjeller og utearealer. I gjennomføringen av prosjektet vil det kunne bli delt opp i salgstrinn. I tillegg omfatter prosjektet 7 rekkehus og 6 boenheter i et småhus kalt hus E. Disse vil også være med i sameiet.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det er mulig å kjøpe parkeringsplass i garasjekjeller. Alle p-plasser er tilrettelagt med ladeinfrastuktur. Pris per p-plass fremkommer av prislisten. Hus F og G får inklusiv i prisen parkering carport.
Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier.
Selger vil beholde eiendomsretten til å fritt kunne disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser og boder.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppførings- lova (lov av 13. juni 1997 nr. 43). Loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.§3. Loven kommer til anvendelse der hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell/investor, eller etter at boligen er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Profesjonell kjøper/ investor vil i disse tilfellene måtte innbetale forskudd uten at dette blir sikret ved garanti. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadoppføringslova.

Kjøpekontrakt vil bli inngått iht. standard kjøpekontrakt, som kan fås ved henvendelse til megler. Kjøper aksepterer denne ved inngivelse av bud.

Diverse

Dobbeltboligforsikring:
Boligene i Hus A og Hus E selges med dobbeltboligforsikring. Forsikringen gir Kjøper en garanti mot doble bokostnader dersom det tar tid å selge nåværende primærbolig.

Det er Selger som har tegnet og betaler for forsikringen. Forsikringen er tegnet i HDI Global Specialty SE, skadebehandlingsselskapet er Claims Link. Forsikringen gjelder fra budaksept og dekker faktiske ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder, dersom Kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtagelse av den nye. Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og kommunale avgifter). Forsikringen har ingen egenandel, kun en karenstid på 3 måneder. Den er gyldig i 12 måneder etter overtagelse av ny bolig, og Kjøper må oppfylle forsikringen:

1. Overtatt ny bolig.
2. Forsøkt selge boligen gjennom eiendomsmegler i minst 3 måneder. Forsikringen opphører en måned etter budaksept, og Kjøper må akseptere bud på sin usolgte bolig innenfor 90 % av markedsført prisantydning. Dersom bud innenfor denne grensen ikke aksepteres, bortfaller muligheten for erstatning. Ytterligere informasjon følger av produktark vedlagt salgsoppgaven / som fås ved henvendelse til megler.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Hagejordet, 2613, LILLEHAMMER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Lina Dahlen
Eiendomsmegler
Kontakt
Hege Johnsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!