Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Ekreskrenten 19 A og B

Ny, moderne og innholdsrik 2-mannsbolig med attraktiv beliggenhet. Mjøsutsikt, carport, 4 soverom, 2 baderom, vaskerom.
Pris

kr 5 203 842 - 5 363 842

Størrelse
119 - 121 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/2

Boligtype

Tomannsboliger

Soverom

4

Om prosjektet

Ønsker du å realisere drømmen om et moderne og energieffektivt hjem i Moelv? Da har vi akkurat det du leter etter!
Vi presenterer stolt vårt nyeste prosjekt - en flott tomannsbolig i Ekreskrenten med alt du trenger for å leve et komfortabelt liv. Hver bolig består av 2 bad og 4 soverom, og er designet med tanke på både funksjonalitet og estetikk.
Fra den delvis overbygde store terrassen vil du kunne nyte fantastisk utsikt over Mjøsa og nyte de gode solforholdene akkurat denne tomten har. Boligen er også utstyrt med en praktisk carport som gir deg trygg og beskyttet parkering for bilen din.
Inne i boligen vil du finne moderne og stilige detaljer som 1-stavs parkett og flislagte bad med store fliser (60x60 cm). Kjøkkenet er utstyrt med integrerte hvitevarer og en stilig sort matt kjøkkenkran som gir et eksklusivt preg på interiøret.
For din komfort og velvære, vil du også få glede av vedovn, varmekabler på plan 1 og bad/inngang på plan 2, og varmefolie ellers i plan 2. LED downlights vil gi et flott lys og sørge for en koselig atmosfære i hele boligen.
Beliggenheten til disse boligene er perfekt for deg som ønsker et stille og rolig område å bo i, samtidig som du har alt du trenger innen rekkevidde. Du vil ha enkel tilgang til butikker, restauranter, skoler og annen infrastruktur i området.
Bli den heldige eier av en av disse flotte boligene i Moelv! Ta kontakt med oss nå for å få mer informasjon. Vi gleder oss til å høre fra deg!

- Begge etasjer med soverom og baderom
- Gode møbleringsmuligheter i stue og kjøkken
- Store vindusflater og flott Mjøsutsikt
- Sorte innvendig vinduskarmer som rammer inn utsikten
- 1-stavs parkett på gulv (foruten baderom)
- 60x60 cm flis på vegg og gulv på baderom
- Peisovn plassert i stue
- Mørk grå kjøkkeninnredning med glatte overflater

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.08.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- åpning av byggelån
- at det inngås én kjøpekontrakt av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 31.12.2023.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering. (Må avstemmes med selger)

Beliggenhet

Boligen er beliggende i Bruvollhagan og har barnevennlig og rolig beliggenhet i endevei. Det er kun ca. et kvarters gange til flere barnehager, samt Moelv barneskole og Moelv ungdomsskole. Kiwi og Rema 1000 er nærmeste dagligvareforretninger, begge ligger med ca. 10 minutters gange fra boligen. Moelv sentrum har et godt servicetilbud med blant annet Moelvtorget, vinmonopol, apotek og blomsterbutikker. Moelv ligger sentralt midt mellom mjøsbyene med under en halvtimes kjøretur til Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Mjøsbyer med gode restauranter, et rikt kulturtilbud og gode shoppingmuligheter. I Ekreskrenten 19 bor du i fremste rekke, med naturen som nærmeste nabo. Området byr på fine turmuligheter både sommer- og vinterstid. Fiske- og bademuligheter i Mjøsa, Næra og Moelva. I Moelv finnes en 18- hulls golfbane, ca. 3 km fra boligen. Ytterligere turområder finnes på Sjusjøen, kun en halvtimes kjøretur fra eiendommen. Sjusjøen er kjent for å være et skieldorado med milevis med topp preparerte skiløyper fra tidlig høst til sen vår. På sommerstid byr området på merkede stier, samt bade- og fiskemuligheter. Det er også flotte muligheter med sykkel på veinettet innover fjellet.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Endelig adresse for eiendommen foreligger og er:
Ekreskrenten 19A (seksjon 2) og Ekreskrenten 19B (seksjon 1), 2390 Moelv.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av boligene eller så snart årstiden tillater det.

Arealet ved adkomst til eiendommen og foran hver bolig er fellesareal. Seksjonseierne må sammen besørge vedlikehold av fellesareakene. Se vedlagt seksjonering hvor nærmere beskrivelse av arealene fremkomme.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Hver bolig får én parkeringsplass i carport og én biloppstillingsplass. Se vedlagt situasjonsplan for plassering på eiendommen.

Økonomi

Prisinformasjon

Fastpris pr. bolig:

Ekreskrenten 19A kr. 5 350 000
Ekreskrenten 19B kr. 5 190 000

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes av Ringsaker kommune etter ferdigstillelse av boligen. Skattesatsen for 2023 i Ringsaker kommune er 4,00 promille.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, det vil si utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr. 45 000 per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 6 250 i oppgjørstjenester per enhet og kr. 8 750 i tilretteleggingsgebyr per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ca. kr. 4 000, selgers tinglysingskostnader kr. 585, grunnboksutskrift kr. 172 per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Leveransebeskrivelse
2) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 1.3.2021
3) Illustrasjoner datert 1.3.2021
4) Situasjonsplan datert 1.3.2021
5) Utkast sameievedtekter
6) Reguleringsplan m/bestemmelser
7) Matrikkelbrev
8) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
9) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokumentnummer 6-9 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Det gjøres oppmerksom på at en av eierne i utbyggingsselskapet har en familierelasjon til en ansatt i DNB Eiendom avdeling forretningsutvikling.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr. 45 000 per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 6 250 i oppgjørstjenester per enhet og kr. 8 750 i tilretteleggingsgebyr per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ca. kr. 4 000, selgers tinglysingskostnader kr. 585, grunnboksutskrift kr. 172 per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Bruvollhagan, planid 2014090848, vedtatt 03.02.2015. Området er regulert til boligformål og omhandler
boligbebyggelse.

Eiendommen ligger i område hvor kommundedelplan Moelv er under arbeid, planid 2020010947.

Det foreligger igangsettingstillatelse for prosjektet. Det er gitt dispensasjon i søknaden som omfatter avvik fra regulert avkjørsler i området, hvor det er gitt dispensasjon for etablering av én avkjørsel til eiendommen. Megler besitter kopi av igangsettingstillatelse og vedtak for dispensasjon som kan fås ved henvendelse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Bruvollhagan, planid 2014090848, vedtatt 03.02.2015. Området er regulert til boligformål og omhandler
boligbebyggelse.

Eiendommen ligger i område hvor kommundedelplan Moelv er under arbeid, planid 2020010947.

Det foreligger igangsettingstillatelse for prosjektet. Det er gitt dispensasjon i søknaden som omfatter avvik fra regulert avkjørsler i området, hvor det er gitt dispensasjon for etablering av én avkjørsel til eiendommen. Megler besitter kopi av igangsettingstillatelse og vedtak for dispensasjon som kan fås ved henvendelse.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Ekreskrenten 19A:
Plan 1: 71 kvm BRA / 67 kvm P-rom
Plan 2: 54 kvm BRA / 54 kvm P-rom

Delvis overbygd terrasse med glassrekkverk på 27 kvm. Carport på 16 kvm og sportsbod på 5 kvm i tillegg.

Ekreskrenten 19B:
Plan 1: 70 kvm BRA / 66 kvm P-rom
Plan 2: 53 kvm BRA / 53 kvm P-rom

Delvis overbygd terrasse med glassrekkverk på 27 kvm. Carport på 16 kvm og sportsbod på 5 kvm i tillegg.

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Ekreskrenten 19 A og B, 2390, MOELV
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Joachim Vågen
Joachim Vågen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!